Transmisja na żywo z naszego

kościoła wszystkich celebracji

liturgicznych, sprawowanych

zgodnie z planem intencji

i nabożeństw.