•  

  Msze Święte

  Poniedziałek 17.00

  Wtorek 18.00

  Środa 18.00

  Czwartek 17.00

  Piątek 18.00

  Sobota 18.00

  Niedziela 7.30, 9.30, 16.00

  ___________________

   

  Kancelaria Parafialna

   

   

Kilka słów o naszej parafii...

 

Ołtarz główny

 
Sadowski kościół był kilkakrotnie rozbudowywany. W XVII wieku w okresie baroku, z fundacji rodziny Wierbskich dobudowano od strony północnej kaplicę świętej Jadwigi. W krypcie pod kaplicą znajdują się szczątki fundatorów kościoła m. in. Wierbskich, Ziemięckich, Grotkowskich, Goczałkowskich i de Hochbergów. Z okresu baroku pochodzi wyposażenie wnętrza kościoła: ołtarz główny św. Józefa z 2 połowy XVII wieku.
 

    Ołtarz Matki Boskiej            Ołtarz Św. Barbary                Ambona

 

Z tego samego wieku pochodzą również dwa boczne ołtarze Matki Boskiej i Świętej Barbary, ambona iorgany. Parafia swym zasięgiem obejmowała wiele okolicznych miejscowości. Należało do niej 5 filialnych kościołów. Najstarszy z nich zbudowany w 1609 roku na zamku w Koszęcinie. Następnym w kolejności jest kościół w Boronowie (1716r), W Koszęcinie pod wezwaniem Św. Trójcy z 1724 r., w Cieszowej p.w. Św. Marcina  (1751 r.), W Bruśku p.w. Św. Jana Chrzciciela (2 połowa XVII w.), W Olszynie p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (1888 r.).

Sadów przez stulecia był znaczącą samodzielną gminą i miejscowością Parafia Sadów w XIX wieku zajmowała największy od 1331 roku obszar, bo aż 225 km 2 i skupiała 34 wioski, przysiółki. W parafii tej prężnie rozwijało się życie Kościoła również oświata i kultura. Już w 1679 r działała tu pierwsza szkoła.

 

Sadów powstał z połączenia dwóch odrębnych miejscowości Sadowa Dolnego (z kościołem) oraz Sadowa Górnego.

W herbie Sadowa Dolnego widnieje sześcioboczna kaplica nakryta kopułą z krzyżem na szczycie. Od 1863 roku obszar parafii zaczął się zmniej szać przez powstaj ące nowe parafie

Parafia Sadów stała się matką dla nowych parafii:

W 1868 r. powstaje parafia w Boronowie.

W 1869 r. powstaje parafia w Koszęcinie wraz z kościołem zamkowym p.w. M.B. Wniebowziętej (Drutarnia, Strzebiń, Łazy).

W 1926 r. powstaje parafia w Olszynie przy kościele Wniebowzięcia N.M.P. z 1888 r.

W 1980 r. powstaje parafia w Cieszowej przy kościele p.w. Św. Marcina z 1751 r.

W 1985 r. Powstaje parafia w Rusinowicach przy kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego

Dnia 13X1 1984 roku w wyniku powstania nowej Diecezji Gliwickiej utworzony został Dekanat Sadowski

W skład Dekanatu Sadowskiego wchodzą:

1. Parafia św. Marcina w Cieszowej

2. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach

3. Parafia św. Wawrzyńca w Kochanowicach

4. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kochcicach

5. Parafia N.M.P. Matki Kościoła w Lisowie

6. Parafia Wniebowzięcia N.M.P. w Olszynie

7. Parafia Znalezienia Krzyża św. w Rusinowicach

8. Parafia Św. Józefa w Sadowie

 

   

Dzwonnica z XVIIw.

W XVII wieku obok kościoła dobudowano drewnianą dwukondygnacyjną dzwonnicę na kamiennej podmurówce, krytą kulistym hełmem, w której wisiały dwa stare dzwony: gotycki z 1486 roku odlany w Nysie i z 1556 roku odlany we Wrocławiu.

                 

W 1994r. parafianie ufundowali trzy dzwony odlane przez Zakład Ludwisarski Felczyńskich:

   

Anna o wadze 220kg  Maryja o wadze 420kg  Kazimierz o wadze 230kg

 

      

 Kaplica Św. Jana Nepomucena            Kaplica Św. Teresy

 

Świątynia miejscem doświadczenia i budowania

wspólnoty z Bogiem i chrześcijan między sobą.

 

   

 

Parafia Sadowska utworzona jeszcze na prawie polskim w połowie XIII wieku z dodatkowym uposażeniem przy lokacji wsi. Figuruje w spisie świętopietrza w 1447 roku. Data 1331 r. Zamieszczona nad bocznym wejściem wskazuje na rok konsekracji kościoła przez wrocławskiego biskupa Nankera. Pierwotnie konsekrowany kościół (prawdopodobnie dzisiejsze prezbiterium) zmieniał w ciągu wieków swój kształt i wygląd. W okresie reformacji kościół znajdował się w rękach kaznodziejów protestanckich. Pierwsze wezwanie kościoła: Wszystkich Świętych. W czasach Reformacji zdewastowana została świątynią przez protestantów. W związku z tym w 1671 roku odnowiono kościół i ponownie poświęcono pod wezwaniem świętego Józefa.

Liczba wiernych w parafii: 1750

 

Odpust parafialny obchodzony jest w niedzielę po 1 maja.

Msze św. w niedziele i święta 7.30, 9.30, 16.00.

Archiwalne zdjęcia naszej Parafii


© Copyright 2010 by Adam Kandzia. Wszelkie prawa zastrzeżone.